JAK POUŽÍVAT BICOM BodyBalance V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ?

Bicom Bodybalance rozměry

Zařízení je možno nosit v kapse košile nebo kalhot, případně je aplikovat přímo na příslušnou část těla. Účinný dosah působení zařízení je přibližně 30 cm, lze je tedy nosit v dámské kabelce nebo tašce přes rameno, umístit na pracovní stůl do bezprostřední blízkosti těla. Doba aplikace by měla být nejméně 30 minut a je možno ji provádět, případně nebo dvakrát až třikrát týdně, a to tak dlouho, dokud nedojde ke zlepšení stavu. Přístroj je však možno bez obav nosit přímo na těle v průběhu celého dne. To však většinou není potřeba. V noci je možno přístroj umístit pod polštář nebo do bezprostřední blízkosti spící osoby, případně jej můžete večer aplikovat po dobu 30 minut na oblast krku. Ve všech případech je třeba dbát na dodržování vhodného pitného režimu.

KDO MŮŽE BICOM BodyBalance POUŽÍVAT?

Přístroj mohou používat děti i dospělí. Pro aplikaci neexistují žádná omezení. Nevhodná volba programu způsobí pouze mírnou nervozitu, případně neúčinnost zvoleného nastavení. Ke zklidnění mírné nervozity dojde ihned po vypnutí přístroje.

JAK BICOM BodyBalance FUNGUJE?

Přístroj má osm volitelných přednastavených programů. Délku působení lze nastavit na jednu, čtyři a osm hodin. Přístroj se zapíná a vypíná tlačítkem "Ein". Tlačítkem „plus“ se nastavuje číslo programu vzestupně a tlačítkem mínus se nastavuje sestupně (viz také návod k použití).

JAK SE BICOM BodyBalance POUŽÍVÁ?

Působení slabých magnetických polí vede ke stabilizaci autonomního nervového systému, tj. ke zvýšení pozornosti a zlepšení schopnosti relaxovat, a tím k celkovému zlepšení zdravotního stavu (viz seznam odkazů: Rothschild 1989, Ehrmann 1976)

Následující tabulka uvádí doporučení, jak můžete BICOM BodyBalance použít ke zlepšení celkové kondice podle jeho základních působení:

Program Základní působení Doporučená denní doba aplikace
1meditační použití podle potřeby
2zklidňující večer a v noci
3harmonizující v průběhu dne
4stabilizující v průběhu dne
5stabilizující a mírně povzbuzujícív průběhu dne
6stabilizující a povzbuzující ráno
7povzbuzující ráno
8silně povzbuzující použití podle potřeby, pouze v průběhu dne

Při aplikaci výše uvedených programů je však nutno brát v úvahu fakt, že každý člověk reaguje individuálně.

Lidé nejsou stejní, každý reaguje jinak. Téměř všechny děti a přibližně 70 % dospělých reaguje během dne na harmonizující a stabilizující programy 3 a 4.

Lidé s výrazně zvýšenou aktivitou vegetativního nervového systému (sklon k pocení rukou, vnitřnímu neklidu, tendence ke zvýšení tepové frekvence) reagují během dne na harmonizační a stabilizující programy 2 a 3 a lidé s výrazně sníženou aktivitou vegetativního nervového systému (tendence k nízkému pulsu) dobře reagují na programy 5 a 6.

V případě pochybností vždy vyzkoušejte nejdříve nižší program, v případě jeho neúčinnosti zvolte program o číslo vyšší.

Je-li nastaven příliš vysoký program, dojde v důsledku působení k mírné mírné nervozitě, která zmizí po vypnutí přístroje.

JAK VYZKOUŠET FUNKCI BICOM BodyBalance?

Chcete-li otestovat, zda přístroj BICOM BodyBalance funguje, nastavte radiopřijímač na střední vlny a přeneste přístroj k anténě – do maximální vzdálenosti 30 cm. Při nastavení např. programu 2 uslyšíte vysílané frekvence jako zvukové impulsy v reproduktoru rádia.


7900 + DPH 1659 = 9559 Kč (Doprava zdarma)