Možnosti využití v byznysu

Program 2 působí uklidňujícím účinkem a program 3 působí na člověka harmonizačně; lze je proto použít v mnoha životních situacích, které zahrnují nadměrný stres, emoční napětí a nervozitu, ale také před nebo během pracovní schůzky, porady, či důležitým hovorem se zákazníkem.

Při problémech se spánkem, jako je neklidné usínání, neklidný spánek nebo noční buzení, může velmi dobře pomoci BICOM BodyBalance s programem 2.

BICOM BodyBalance lze použít jako podpůrný prostředek také při jet lagu. V této situaci používejte program 2 večer a v noci, případně program 3 nebo 4 v průběhu dne.

letadlo

Problémy spojené s jet lagem dobře zná také mnoho lidí, kteří pracující na směny (zdravotní sestry, lékaři, policie apod.). Tyto problémy totiž mají stejnou příčinu: biologické rytmy se dostanou mimo koordinaci a vegetativní nervový systém je "zmatený". Aplikujte program 2 večer a v noci, program 3 nebo 4 pak v průběhu dne. Při aplikaci během pracovní doby se řiďte řídit základní tabulkou působení, uvedenou v návodu k použití.

Negativní účinky působení elektrosmogu na pracovišti, jehož zdrojem jsou především počítače, mohou zahrnovat například neschopnost koncentrace. I toto lze zmírnit aplikací přístroje BICOM BodyBalance. Ve večerních a nočních hodinách používejte program 2, v průběhu dne program 3 nebo 4.

Možnosti použití u žen

Program 2 působí uklidňujícím účinkem a program 3 působí na člověka harmonizačně; lze je proto použít v mnoha životních situacích, které zahrnují nadměrný stres, emoční napětí a nervozitu, ale také před nebo během vyšetření u lékaře.

Bicom Bodybalance ženy

Při reakcích na změny počasí může citlivým ženám pomoci aplikace přístroje BICOM BodyBalance. V této situaci je doporučen program 4, který se používá během dne.

Při problémech se spánkem, jako je neklidné usínání, neklidný spánek nebo noční buzení, může velmi dobře pomoci BICOM BodyBalance s programem 2.

Možnosti aplikace u dětí

Program 2 působí uklidňujícím účinkem a program 3 působí harmonizačně na děti a dospívající a lze je proto použít v mnoha životních situacích, které zahrnují nadměrný stres, emoční napětí a nervozitu, ale také před nebo během zkoušky či písemné práce ve škole.

Bicom Bodybalance děti

Přístroj má pozitivní vliv na poruchy pozornosti a nedostatečnou koncentraci dětí. Nastavte BICOM BodyBalance na program 2 s působením večer a v noci, nebo na program 3 (případně program 4) s aplikací v průběhu dne.

Dokonce i děti, které jsou citlivé na počasí, mohou využívat BICOM BodyBalance. V tomto případě používejte program 4, a to během dne.

Při problémech se spánkem, jako je neklidné usínání, neklidný spánek nebo noční buzení, může velmi dobře pomoci BICOM BodyBalance s programem 2.

Možnosti využití ve sportu

Bicom Bodybalance sport

Program 2 má obecný uklidňující účinek a program 3 působí harmonizačně. Programy 5 až 8 působí stimulačně a pomohou tělo sportovce nabudit k fyzickému výkonu.

Při závodech a soutěžích může sportovec přístroj využít k podpoře a posílení vlastní ochoty k fyzickému výkonu a následně také k uvolnění a regeneraci po zátěži. K tomuto účelu může sportovec k povzbuzení před soutěží využít programy 7 nebo 8, k relaxaci a regeneraci po sportovním výkonu pak programy 2 nebo 3.

V případě problémů se spánkem před soutěží lze využít program 2, a to jak večer, tak v noci.

BICOM BodyBalance lze použít také na zvířata

Bicom Bodybalance zvířata

BICOM BodyBalance jako zdroj frekvencí imitujících přirozené frekvence prostředí a tím i ladění vnitřních biologických hodin lze samozřejmě použít také u zvířat.

Je vhodný pro domácí zvířata (např. psy, kočky, ptáky), hospodářská zvířata (např. krávy, prasata, koně), závodní holuby, apod.

Při použití na zvířatech postupujte podle na výše uvedené tabulky základního působení. V případě pochybností volte nejprve nižší program, v případě jeho neúčinnosti zvolte program o číslo vyšší.
Účinek byl prokázán biologickými studiemi.

 

7900 + DPH 1659 = 9559 Kč (Doprava zdarma)